Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Tilmelding og betaling

Når vi har modtaget din tilmelding, fremsender vi umiddelbart herefter en faktura. Din tilmelding er først gyldig, når din betaling har fundet sted.

For uddannelserne gælder

Uddannelserne betales altid kontant inden opstart.

Dit plads på holdet er garanteret, når vi har modtaget betaling på uddannelsesgebyret.

Du har 8 dages fortrydelsesfrist, efter du er gået igang med uddannelsen. Vi ønsker kun tilfredse elever hos os. Hvis du fortryder indenfor fristen, tilbagebetaler vi derfor det fulde beløb fratrukket et gebyr på kr. 1.000,-. 

Efter fortrydelsesfristens udløb er tilmelding og dermed betaling bindende, også selv om uddannelsen afbrydes.

Jurainstituttet forbeholder sig ret til at optage undervisningen uden forudgående aftale med eleverne.