Pensum Psykologi

Pensum for Psykologi

Du kommer igennem følgende fag:

Mennesket er et komplekst væsen, der tænker, føler, oplever og handler i alle livets aspekter. Men hvilke psykologiske processer gemmer sig i sindets dybeste afkroge og hvordan finder man ud af det? I dette introfag bliver du præsenteret for psykologien som en videnskab og sammen vil vi skabe et overblik over de store linjer. Ved fagets afslutning vil du have en god forståelse for de 3 største videnskabelige retninger, som psykologer beskæftiger sig med i deres arbejde: den naturvidenskabelige, den humanistiske og den samfundsvidenskabelige.

Èn ting er at læse om psykologi – en helt anden er at anvende teorien i praksis. I dette fag lærer du om, hvordan psykologer identificerer psykiske lidelser og særlige adfærdsmønstre, når de skal finde frem til en diagnose. Sammen med din studiegruppe skal du arbejde med fiktive cases og forsøge at stille diagnoser til hver af dem. I skal argumentere for jeres svar og præsentere jeres argumentation for klassen. Faget adskiller sig fra de øvrige fag, ved at være praksisorienteret. Du skal nemlig bruge de værktøjer, som du lærer i dette fag, til at diagnosticere fiktive cases i de andre fag fremadrettet.,

Hvordan påvirker samfundet den måde mennesker tænker og handler på i sociale relationer? Hvilke roller og gruppedynamikker er styrende for vores politiske og religiøse overbevisninger? I dette fag går vi i dybden med socialiseringsprocesser, propaganda, gruppedannelser og mennesket som et socialt væsen i samspil med omverden.

Hvorfor er du som du er – samvittighedsfuld, åben, tilbagetrukket, spontan eller noget helt andet? Virker personlighedstests? Hvad vil det egentlig sige at være introvert og ekstrovert? I dette fag beskæftiger vi os med personlighedstræk og hvordan de dannes og påvirker os, samt hvordan psykologer kan hjælpe os med at forstå og ændre dem, hvis de er skadende for os selv eller i vores relationer med andre.

Demens, Parkinson, hjerneblødninger og sclerose er blot nogle af de områder neuropsykologer beskæftiger sig med. I dette fag undersøger vi hjernens mange psykologiske funktioner og hvordan skader og medfødte strukturer i hjernen påvirker menneskers adfærd.

I dette fag går vi i dybden med begreber som intelligens, hukommelse og tænkning. Vi kigger nærmere på, hvordan viden skabes, tilegnes og anvendes af individer og hvordan psykologen kan måle disse funktioner.

Hvordan og hvorfor forandrer vi os gennem livet? Hvilke udviklingsstadier skal børn igennem? Udviklingspsykologi handler om menneskets psykiske livsforløb – fra vugge til grav – og om de store begivenheder i livet, såsom skilsmisse, pardannelse og forældreskab. Vi diskuterer forskellige teorier om børns udvikling, med særligt fokus på teoretikere som Vygotsky og Piaget.

Hvilke mekanismer er styrende for medarbejderes motivation, trivsel og udvikling på en arbejdsplads? I dette fag bliver du introduceret til gruppedynamikker, organisationskultur og ledelse af mennesker i organisationer.

Hvordan identificerer man mennesker med psykiske lidelser? Hvordan behandler man dem? Klinisk psykologi er et af den psykologiske verdens hoveddiscipliner, der beskæftiger sig med alt fra ADHD, adfærdsforstyrrelser, angstlidelser og meget mere.

Kognitiv terapi, psykoterapi, samtaleterapi og narrativ terapi. Listen over terapiformer er mange, men hvad er terapi egentligt og hvilke terapiformer virker bedst? I dette dykker vi ned i de store grene af terapiverdenen og forsøger at få et overblik over de enkelte formers karaktertræk.

På StudieAkademiet skal du gennemføre 2 eksamener. Den ene eksamen er en afslutning på det akademiske grundforløb og tilrettelægges som en skriftlig gruppeeksamen i december, hvor du og din studiegruppe skal demonstrere jeres akademiske formidlingsevner. Den anden eksamen er en individuel mundtlig fremlæggelse af et af de psykologiske fag fra pensum á 30 minutters varighed. Eksamen vil finde sted i februar som afslutning på uddannelsen.

Informationsmøder

Kom og hør hvordan uddannelsen kan hjælpe dig! Her kan du blive klogere på hvem vi er, hvor det foregår og hvad forløbet indeholder.

Juli, august og september 2020

Skoubogade 1, 2. sal 1158 København K eller
Ceresbyen 24, Bygning B, 8000 Aarhus

Tilmeld dig informationsmødet her – deltagelse er gratis og uforpligtende