Josefine

"Grundigere gennemgang af ligninger og algebra"

03.05.2021

 

”For én som mig, der ikke har beskæftiget mig synderligt med matematik i 10 års tid, var det rart, at de matematiske færdigheder blev skåret ud i pap... Dog måtte der gerne have været en grundigere gennemgang af ligninger og algebra, da det desværre skulle vise sig, at kvote 2-prøven i høj grad omhandlede disse emner..!”