Se dig selv i retssalen

Forberedelse til Jurastudiet

At læse jura er udfordrende og givende. Du lærer at forstå love, argumentere præcist og arbejde med juridiske problemstillinger. Jura åbner mange karrieremuligheder som advokat, dommer eller rådgiver, og giver dig mulighed for at gøre en forskel i samfundet.

Hvad er StudieAkademiet?

Studieakademiet er et forløb for dig, der vil forberede dig til drømmestudiet og øge dine chancer for optag i kvote 2. Vi har mange års erfaring, og nogle af de bedste undervisere, så du får den bedst mulige hjælp til kvote 2-optagelsen. Du bliver hjulpet hele vejen gennem din kvote 2-proces af vores dygtige vejledere.

Til dig, som vil læse Jura

På StudieAkademiets jura-forløb, stifter du bekendtskab med 6 fag, som du vil møde på dit drømmestudie.

Juridisk Metode

Lær om retssystemet og juristens håndværk: den juridiske metode. Knæk koden til at analysere og anvende love og praksis i retssager.

Civilproces

En tvist mellem to borgere kan i sidste ende løses i retten. Faget handler om domsstolssystemet, og den måde systemet kan være med til at løse tvister

Strafferet

Mordere, voldtægtsforbrydere og røvere har én ting til fælles; de møder strafferetssystemet. Faget handler om reglerne om strafbare handlinger - hvornår kan man egentlig straffes?

Formueret

En aftale er en aftale - men er den nu altid det? Faget handler om de pligter og rettigheder, der udspringer af at disponere over sin egen formue

Menneskerettigheder og forfatningsret

Den enkelte borger er meget mindre end staten. Faget handler om konstruktionen mellem borgeren og staten, herunder statens pligter over for den enkelte borger.

Familie/Arveret

Ægteskab, skilsmisse, testamente og arv. Det er sikkert her i livet, at alle kommer i berøring med familie- og arveretten. Faget handler om reguleringen heraf.

Adgangskrav

Københavns Universitet
 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.
Syddansk Universitet
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen være på mindst 7,0.
 • Hvis du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en optagelsesprøve.
Århus Universitet
 • Karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen, skal være på mindst 6,0 i kvote 1.

Fagspecifikke krav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Mindst én af nedenstående:
  • Historie B
  • Idehistorie B
  • Samfundsfag B
  • Samtidshistorie B

Kvote 2-forløb med Aspiri

Med StudieAkademiets forløb får du også fuld adgang til Aspiris 15-timers kvote 2-forløb. Her indgår over 600 kvote 2-lignende opgaver, som forbereder til kvote 2-prøven på KU eller uniTEST på SDU og AU. Du får også et fysisk eksemplar af vores populære og omfattende kvote 2-bog. 

 

Læs mere

Hvordan vurderes din ansøgning?

Københavns Universitet


Du bliver vurderet ud fra din(e):

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglige motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne
 • Karakterer fra din eksamen

Tal fra 2024

 • 1777 ansøgninger
 • 330 til interview
 • 87 pladser
 • Mindst 32 i score fra kvote 2-prøve

Syddansk Universitet


Du bliver vurderet på din:

 • Motivation
 • Fagspecifikke viden
 • Kommunikation
 • Indsigt i studiet
 • Modenhed

Tal fra 2023 (Odense)

 • 1157 ansøgninger
 • 160 pladser

uniTEST vægtes således:

 • 40% kritisk tænkning
 • 20% kvantitativ tænkning
 • 40% sproglig og kulturel forståelse

Aarhus Universitet


Du bliver vurderet ud fra:

 • Dit karaktergennemsnit af Dansk A, Engelsk B og Historie eller Samfundsfag B
 • Relevant erhvervserfaring
 • Aktiviteter som viser god studieevne

Tal fra 2023

 • 1161 ansøgninger
 • 10% optages ved kvote 2

Frister og vigtige datoer 2024

Københavns universitet

Ansøgningsfrist: 15. marts
Tilmelding til kvote 2-prøven: 19-22. marts
Kvote 2-prøven afholdes: 13-20. april
Svar på kvote 2-prøven: Typisk omkring uge 19
Skriftlige kvote 2-interviews: 17-19 maj.
Mundtlige interviews Uge 22-24

Syddansk Universitet

Ansøgningsfrist for optagelse: 15. marts
Tilmeldingsfrist til uniTEST 20. marts
uniTESET afholdes: 5-20. april
Bedste ansøgere til interview: Ultimo maj-juni
   
   
   

Aarhus Universitet

Ansøgningsfrist for optagelse: 15. marts
Tilmeldingsfrist til uniTEST på AU: 4. april
Afholdelse af uniTEST: 27. april
Svar på ansøgning: 28. juli
   
   
   

Spørgsmål?

Skriv til os