Gå tilbage

Kvote 2 på Københavns Universitet

De mest populære studier, er de sværeste at komme ind på. Drømmer du f.eks. om at læse medicin ved Københavns Universitet, skulle du i 2021 have et karaktergennemsnit fra gymnasiet på intet mindre end 10,5. Og hvis psykologi er drømmen, skulle du diske op med et gennemsnit på 10,8.

For langt de fleste ansøgere, sætter de høje karakterkrav en stopper for studiedrømmene. Men heldigvis er der en løsning: kvote 2!

Kvote 2 er en alternativ optagelsesproces for personer, der ikke har et direkte adgangsgivende karakter-gennemsnit fra gymnasiet. Det er en optagelsesproces, der vægter dine færdigheder, kompetencer, erfaringer og motivation højt, og tager dem med i betragtning, så universiteterne kan lave en helhedsvurdering af dit studiepotentiale og generelle akademiske egnethed.

I denne artikel kan du læse om kvote 2-reglerne ved Københavns Universitet.

Kvote 2-regler på Københavns Universitet

Prøven på Københavns Universitet er inddelt i 2 dele:

 1. En generisk optagelsesprøve
 2. Et skriftligt eller mundtligt interview

Københavns Universitet vurderer ansøgerne prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra seks bedømmelseskriterier:

 • Studiepotentiale
 • Faglige færdigheder
 • Faglig motivation
 • Kendskab til uddannelsen
 • Formidlingsevne
 • Karakterer fra den adgangsgivende eksamen

Bemærk! at karaktergennemsnittet kun udgør ét

ud af seks kriterier. Det har altså en betydning, hvordan du klarede dig på gymnasiet – men det er langt fra det eneste parameter, der tæller med.

Når du søger optag gennem kvote 2 på KU, bliver du først inviteret til en generisk optagelsesprøve. Hvis du er blandt de bedste prøve-deltagere, bliver du senere inviteret til et skriftligt eller mundtligt interview.

1. Generisk optagelsesprøve

Alle, uanset studieretning, skal deltage i en kvote 2-prøve af 2 timers varighed, der omhandler:

 • Læseforståelse (generel læsning og faglig læsning)
 • Engelsk
 • Grafer & tabeller
 • Matematik og Logik
 • Mønstergenkendelse

Prøven er primært udformet i et MCQ-format (Multiple Choice Questionaire-format).

Man kan forberede sig til optagelsesprøven ved f.eks. at deltage i kurser som StudieAkademiet, og på den måde blive trænet i de spørgsmålskategorier man risikerer at møde til prøven.

Bemærk, at det kun er de bedste prøve-deltagere der går videre til interview-delen. Det er derfor vigtigt at man som forbereder sig godt på alle spørgsmålskategorierne, og tillærer sig nogle gode teststrategier.

2. Interviewet

Interviewet består af enten:

 • Skriftligt interview
 • Mundtligt interview

Det skriftlige interview består typisk af 3 spørgsmål. Èt der handler om dig og dine erfaringer. Èt der handler om din motivation, dine forventninger til studiet og din tilgang til læring generelt. Og ét spørgsmål, af en mere faglig karakter, der har til formål at undersøge, om du ved, hvad du går ind til.

a. Erfaringsspørgsmålet omhandler alt det, du kommer med som ansøger. Hvad har du lavet siden du gik ud af gymnasiet? Hvordan tænker du, at din erfaring kan perspektiveres til studiet? Hvordan gør dine tillærte kompetencer dig til en bedre studerende?
b. Motivationsspørgsmålet er designet med det formål, at undersøge, om du har en faglig gnist, der kan børe dig gennem studiet . også når det bliver hårdt. Her kunne de f.eks. finde på at spørge om, hvorfor du har valgt at søge ind på lige præcis dét studie, og ikke et der ligner.
c. Det faglige spøgsmål handler om at undersøge, om du rent faktisk ved, hvad dit studie går ud på. Ansøgere til jurastudiet kunne f.eks. få et spørgsmål som: Beskriv en juridisk sag, der har været oppe i medierne indenfor de seneste 12 måneder. Hvorfor var den interessant?”.

Det mundtlige interview er mere uformelt. Langt de fleste ansøgere skal til et skriftligt interview, men ansøgere til Skov- og landskabsingeniør, tandplejer, teater- og performancestudier, veterinærmedicin skal til mundtligt interview.

Vigtige datoer

Som kvote 2-ansøger til Københavns Universitet, er der en række datoer der er vigtige at kende til (bemærk, datoerne kan ændre sig, så vi opfordrer til at du holder dig orienteret på universitetets egen hjemmeside):

 1. Optagelse.dk åbner: 1. februar
 2. Mit KU åbner: 1. marts
 3. Åbent Hus: Uge 9
 4. Ansøgningsfrist: 15. marts, kl. 12:00
 5. Frist for tilmelding til kvote 2-prøven: 22.-25. marts, kl. 12:00
 6. Kvote 2-prøven afholdes: Uge 15 og 16 (April)
 7. Svar på kvote 2-prøve: Uge 20 (Maj)
 8. Skriftlige interviews: 28.-30. (Maj)
 9. Mundtlige interviews: Starten af Juni
 10. Sidste frist for dokumentation og supplering: 5. Juli, kl. 12:00
 11. Svar på kvote 2-ansøgninger: 28. Juli, kl 00:00
 12. Frist for at takke ja til studieplads: 2. August
 13. Studiestart: 1. september

LÆS MERE OM KVOTE 2 PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET HER