Gå tilbage

Sådan skriver du den perfekte ansøgning til kvote 2

Skal du skrive den perfekte ansøgning til kvote 2, skal du både demonstrere kendskab til uddannelsen og faget. Samt i det hele taget målrette ansøgningen til den pågældende uddannelse. Fremhæv alle dine uddannelsesrelevante erfaringer, og skriv konkret, præcist og uden stave- og grammatikfejl. Læs med, og få flere tips og tricks til at skrive en god kvote 2-ansøgning.

Var dit gennemsnit ikke højt nok til at komme ind på drømmestudiet, er den eneste anden mulighed at søge ind på uddannelsen via kvote 2.

Her er der deadline for ansøgninger i marts året efter. Det giver dig et halvt år til at få noget relevant erhvervserfaring i forhold til din uddannelse samt at forberede dig på at komme ind på drømmestudiet. 

Sværere end at komme ind på dine karakterer

Kvote 2-optagelse på en videregående uddannelse er ret beset en hel del sværere, end hvis du havde haft et gennemsnit, der var højt nok. Havde du det, var du bare kommet ind uden videre. 

Samtidig afsætter uddannelserne typisk kun 10 % af studiepladserne til kvote 2-optag.

Så du bliver både målt på flere parametre og skal kæmpe om væsentlig færre pladser end dem, der er kommet ind på deres gennemsnit.

Den vigtige ansøgning til kvote 2

De ekstra parametre handler om bl.a. studieegnethed, viden om uddannelsen og fagområdet, samt om du har nogen relevante erhvervserfaringer, der kan tale til din fordel. Til at vurdere dem bruger de fleste uddannelser en skriftlig ansøgning samt en eller flere prøver og tests.

Her er især ansøgningen vigtig, når uddannelsen skal vurdere dine formuleringsevner og studieegnethed samt til en vis grad også din viden om uddannelsen og dine studierelevante erhvervserfaringer.

Derfor er det en god idé at gøre dig umage med ansøgningen.

Sådan skriver du en god kvote 2-ansøgning

Skal du være sikker på, at ansøgningen taler til din fordel, skal du især lægge vægt på disse tre punkter:

  • Kendskab til uddannelse og fagområde
  • Erhvervserfaring inden for fagområdet
  • Sprogbrug, grammatik og stavning

Målret din ansøgning til den enkelte uddannelse

Allervigtigst er det, at du målretter din ansøgning til den enkelte uddannelse. Det skal være til at se, at ansøgningen er skrevet specifikt til netop den uddannelse. Det skal ikke virke som en generisk ansøgning, der er sendt til flere forskellige uddannelser.

Kendskab til uddannelse og fagområde

En af de bedste måder at målrette ansøgningen mod din drømmeuddannelse på, er ved at lade din passion for og store viden om både uddannelsen og fagområdet stråle ud af ansøgningen. 

Er der flere retninger inden for studiet? Så fortæl præcis, hvilken du har tænkt dig at tage – og argumentér for det. Det er en god måde at udvise viden om uddannelsens opbygning på.

Nævn også gerne, hvilke faglige områder inden for uddannelsen du går specielt meget op i – eller har ekstra stor viden om. Nævn også gerne bøger og andre kilder, som du har læst om emnet. List meget gerne også de blogs, fagmedier og andre steder, hvor den nyeste viden på området offentliggøres, som du følger.

Fremhæv al relevant arbejdserfaring

Sørg for at fremhæve al den erhvervserfaring, du har, som på nogen som helst måde er relevant for fagområdet. 

Men vær ikke urealistisk i, hvilke tidligere job du drager ind i din argumentation. Et job som flaskedreng i den lokale brugs, giver bare ikke den store, relevante erhvervserfaring, hvis du vil ind på medicinstudiet.

Fortæl også gerne om, hvilke helt konkrete, fagrelevante erfaringer, jobbet har givet dig – og henvis endelig også til den konkrete faglige viden, du har brugt på jobbet.

Grammatik, stavning og sprogbrug skal være i orden

Selvom du ikke behøver at aflevere en ansøgning, der opfylder alle de akademiske traditioner inden for dit fagområde, bør du som minimum huske at:

  • Skrive og argumentere sagligt og velovervejet
  • Tjekke stavning og grammatik grundigt
  • Sørge for korrekt og præcist sprogbrug
  • Bruge fagtermer fuldstændigt korrekt

Der er ikke plads til mange svipsere i din skriftlige fremlægning, før det skæmmer helhedsindtrykket. Husk: Sproget er som et par briller. Det er først, når de er fedtede, du kan se, du har dem på. Så sørg for, at de som læser ansøgningen, ikke skal tænke for meget over dit ordvalg, din stavemåde og få skæmmet oplevelsen af dumme grammatiske fejl. Eller forkert brug af fagtermer.

Få hjælp til at komme ind på kvote 2

Det kan være en svær opgave at få skrevet den rigtige kvote 2-ansøgning. Især fordi du ikke har nogen som helst idé om, hvad modtageren af ansøgningen forventer.

Derfor er det en god idé at få noget hjælp til ansøgningen. F.eks. ved hjælp af det 6 måneders forløb, vi tilbyder på Studieakademiet. Her får du både hjælp til at skrive ansøgning og bliver klogere på både uddannelsens opbygning og fagområdet på dit drømmestudie.

Ja, faktisk er det ikke nogen dårlig idé at skrive forløbet på det CV, der også skal følge med din ansøgning. For vi er kendte for at klæde de studerende godt på til deres studie. Således kom 62 % af de elever, der sidste år fulgte et af vores forløb, ind på nogle af de mest populære uddannelser herhjemme.

Det giver dig et helt naturligt forspring, når du afleverer din kvote 2-ansøgning til dit drømmestudie.

Så klik dig ind til den uddannelse, du drømmer om at komme ind på, og tilmeld dig det pågældende forløb. Så øger du chancerne for at få den uddannelse, det job og den fremtid, som du altid har drømt om. Også selv om du ikke har gennemsnittet til det.