Gå tilbage

Sådan bliver du advokat

Vejen til advokatbranchen

Vejen til titlen som advokat er lang, men også interessant. Som advokat arbejder du nemlig med jura, og rådgiver klienter og borgere om den danske lovgivning. Du har møderet for domstolene, og kan således repræsentere andre i juridiske tvister - for eksempel i straffesager eller erstatningssager.

For at blive advokat i Danmark, skal du først og fremmest have en juridisk bacheloruddannelse, efterfulgt af en juridisk kandidateksamen fra et dansk universitet. Det tager således minimum 5 år at blive cand.jur. i Danmark.

Du kan læse en kandidatgrad i jura, på flere universiteter:

 1. Københavns Universitet
 2. Aarhus Universitet
 3. Syddansk Universitet
 4. Aalborg Universitet

Gennem studierne lærer du om den juridiske metode, og en lang række retsdiscipliner, såsom strafferet, formueret, menneskerettigheder, erstatningsret og folkeret.

Når du har bestået dine eksamener på kandidaten, kan du dog stadig ikke helt kalde dig advokat endnu. Du skal først finde arbejde på et advokatkontor, der vil ansætte dig som advokatfuldmægtig. For at blive advokat, skal du nemlig først i lære. Det tager 3 år.

Gennem din tid som advokatfuldmægtig, arbejder du fuld tid på det advokatkontor, der har ansat dig. Du får løn undervejs, og vil sandsynligvis sidde med mange af de samme arbejdsopgaver, som de autoriserede advokater sidder med. Den store forskel er dog, at du som advokatfuldmægtig endnu ikke har opnået fuld møderet for domstolene.

I tiden som advokatfuldmægtig, får du viden om faget, så du kan bruge al den teori du lærte på studiet i praksis. Du får et indblik i sagsbehandling, klientkontakt, procedure osv. Sideløbende med din stilling som advokatfuldmægtig, skal du desuden gennemføre advokatuddannelsen.

Advokatuddannelsen afsluttes med en eksamen – og hvis du består den, bliver du autoriseret af den retskreds, hvori du arbejder, og kan herefter kalde dig advokat, med møderet for byretterne og Sø- og Handelsretten samt skifteretten.

Adgangskrav og kvote 2

For at blive advokat, skal du som nævnt læse jura ved et dansk universitet. For at blive optaget, skal du have et karaktergennemsnit fra gymnasiet, på omkring 9 eller derover. Du kan finde adgangskvotienten for jurastudiet, på universiteternes hjemmesider.

Hvis du ikke har snittet til at blive optaget direkte på jurastudiet via kvote 1, har du dog stadig en mulighed for at søge ind via kvote 2.

Kvote 2-systemet er for dem, der har erfaring og evner, men mangler karaktererne. For at blive optaget via kvote 2, skal du igennem en række processer, alt efter hvilket universitet du søger ind på:

Ved Københavns Universitet skal du til en kvote 2-prøve (som du kan læse mere om her), der tester dine matematisk/logiske og sproglige ever, samt et skriftligt interview, hvor du skal beskrive dine faglige færdigheder, din faglige motivation og dit studiepotentiale. Både kvote 2-prøven og det skriftlige interview, er svære øvelser, og kræver som regel at man forbereder sig målrettet, seriøst og i god tid. Hvis du planlægger at søge ind på jurastudie via kvote 2, og vil forberede dig bedst muligt til prøverne, er du velkommen til at kontakte os her, og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du har også mulighed for at se de forskellige forløb vi tilbyder til kvote 2-ansøgere, ved at klikke her.

Ved Syddansk Universitet skal du til en såkaldt UniTest (som du kan læse mere om her), hvor du testes på en lang række parametrer – heriblandt din evne til at tænke kritisk, videnskabeligt, mellemmenneskeligt samt at aflæse tabeller og grafer. Derudover skal du sende en motiveret ansøgning, hvori du beskriver din motivation for at søge ind på netop jurastudiet. Det er en svær øvelse, som kræver, at man kan skrive målrettet, struktureret, velformuleret og fejlfrit. Syddansk Universitet bruger blandt andet ansøgningen til at se, om du har gode formidlingsevner og om du kan opbygge en tekst, på en god måde. Til sidst skal du til et mundtligt interview, hvor en kvote 2-komité vil spørge ind til dig som person, din motivation og din generelle tilgang til studiet. Hvis du når hertil i ansøgningsprocessen, er du allerede nået langt. Cirka halvdelen af interviewpersonerne bliver tilbudt en plads.
Hvis du har brug for hjælp til optagelsesprøven, den motiverede ansøgning eller den faglige erfaring, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

Ved Aarhus Universitet bliver du ikke vurderet ud fra en adgangsprøve – men alene ud fra dit fagsnit fra gymnasiet, og særligt relevante kvalifikationer. Dit fagsnit udgøres af dit karaktergennemsnit fra de fag, der er særligt vigtige for jurastudiet: Dansk A, Engelsk B samt enten Historie, Idéhistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie på B-niveau. Særligt relevante kvalifikationer, dækker over erhvervserfaring eller uddannelseserfaring, der har givet dig kvalifikationer og kompetencer indenfor juraen. Det kan være svært at finde relevant erfaring, men heldigvis tilbyder StudieAkademiet en række uddannelsesforløb, der opkvalificerer dig til kvote 2. Du kan læse mere om vores juraforløb her. Gennem forløbet bliver du undervist af dygtige jurister og jurastuderende, i en lang række af de fag, du også vil møde på universitetet. Det giver dig ikke blot et fagligt forspring på studiet, men også relevante kvalifikationer, der ser godt ud på dit CV og på en kvote 2-ansøgning.

Aalborg Universitet bruger ikke en optagelsesprøve, som Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Deres optagelsesproces minder mere om den ved Aarhus Universitet, da du først og fremmest bliver vurderet på dit karaktergennemsnit og relevante aktiviteter – såsom juridiske uddannelsesforløb eller erfaring fra advokatkontorer. Du kan læse mere om reglerne for kvote 2-optag for jurastudiet, på Aalborg Universitets hjemmeside.

Hvordan kan StudieAkademiet hjælpe?

StudieAkademiet er sat i verden for at dygtiggøre dem, der kan og vil. Vi har skræddersyet en række uddannelsesforløb, hvor fagligheden er i højsædet og undervisningen varetages af fremragende undervisere.

På vores juraforløb, stifter du bekendtskab med 10 juridiske grundfag:

 • Juridisk metode
 • Strafferet
 • Civilproces
 • Erstatning og kontrakt
 • Obligationsret
 • Forvaltningsret
 • Menneskerettigheder
 • Familie- og arveret
 • Tings- og kreditorrettigheder
 • Processpil

Gennem hver disciplin, får du et indblik i den anvendte terminologi og de centrale problemstillinger, der knytter sig til faget. Du får således et solidt fagligt forspring, der ikke alene ser godt ud på CV’et, men som forbereder dig til universitetet, så du får en fremragende start på din tilværelse som jurastuderende.

 

Kom i gang med jura her