Gå tilbage

Sådan bliver du Psykolog

Vejen til en karriere som psykolog

Psykologi handler om menneskers tanker, følelser og handlinger. Hvis du interesserer dig for de indre dynamikker, der former vores personlighed og adfærd, er jobbet som psykolog måske den rette vej for dig.

Som psykolog arbejder du nemlig med behandling af alt fra depression og angst, til stress, sorg og lavt selvværd. Du vejleder og rådgiver personer, der står overfor store livsudfordringer, eller ønsker at overkomme problemer i privat- eller familielivet.

Psykologi er et bredt fag, med mange muligheder. Som færdiguddannet psykologi kan du specialisere dig indenfor alt fra socialpsykologi, udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og klinisk psykologi, til kognitionspsykologi, adfærdspsykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

Derudover kan man forske eller undervise på universiteterne, eller arbejde som konsulent for private virk-somheder. Psykologen skal altså være i stand til at varetage en lang række opgaver, uanset hvilken retning man går.

Derfor er studiet også langt, og kendt for en stor vægt på forskning og videnskabelig metodologi. For at blive psykolog i Danmark, skal du først og fremmest have en bacheloruddannelse i psykologi, efterfulgt af en kandidat-uddannelse fra et dansk universitet. Det tager således minimum 5 år at blive cand.med. i Danmark.

Du kan læse psykologi på flere universiteter:

 1. Københavns Universitet
 2. Aarhus Universitet
 3. Syddansk Universitet
 4. Aalborg Universitet

Men for at blive psykolog, kan man ikke nøjes med en kandidatgrad. Efter kandidatuddannelsen, skal man gen-nemføre og dokumentere 2 års uddannelse, tilrettelagt som praktisk fuldtidsarbejde, før man kan få sin au-torisation.

Psykolognævnet kan give autorisation til personer, der har gennemført:

Konfrontationstimer: • 500 timers udredning • 500 timers intervention

Af disse timer skal 200 timer være målrettet individer, mens 200 timer skal målrettes grupper eller organisationer.

Derudover skal man også deltage i 160 timers supervision, hvoraf 40 timer skal være individuel supervision, 40 timer skal være gruppesupervision og 40 timer skal være ekstern supervision.

Du får løn undervejs i din praktiske uddannelse, og kommer til at beskæftige dig med mange af de samme ar-bejdsopgaver, som de færdiguddannede psykologier arbejder med.

Sammenlagt tager det altså 10+ år at blive autoriseret psykolog. Først skal man i gymnasiet (3 år), efterfulgt af en bacheloruddannelse (3 år) og en kandidat (2 år). Efter universitetet skal man ansættes i et uddannelsesforløb og gennemføre 2-års praktisk fuldtidsarbejde.

 

Adgangskrav og kvote 2

For at blive psykolog, skal du som nævnt læse psykologi ved et dansk universitet. For at blive optaget, skal du have et karaktergennemsnit fra gymnasiet, på omkring 10 eller derover. Du kan finde adgangskvotienten for psykologistudiet, på universiteternes hjemmesider.

Hvis du ikke har snittet til at blive optaget direkte på medicinstudiet via kvote 1, har du dog stadig en mulighed for at søge ind via kvote 2.

Kvote 2-systemet er for dem, der har erfaring og evner, men mangler karaktererne. For at blive optaget via kvote 2, skal du igennem en række processer, alt efter hvilket universitet du søger ind på:

 

Ved Københavns Universitet skal du til en kvote 2-prøve, der tester dine matematisk/logiske og sproglige ever, samt et skriftligt interview, hvor du skal beskrive dine faglige færdigheder, din faglige motivation og dit studiepotentiale. Både kvote 2-prøven og det skriftlige interview, er svære øvelser, og kræver som regel at man forbereder sig målrettet, seriøst og i god tid. Hvis du planlægger at søge ind på psykologistudiet via kvote 2, og vil forberede dig bedst muligt til prøverne, er du velkommen til at kontakte os her, og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Du har også mulighed for at se de forskellige forløb vi tilbyder til kvote 2-ansøgere, ved at klikke her.

 

Ved Syddansk Universitet skal du til en såkaldt UniTest (som du kan læse mere om her), hvor du testes på en lang række parametrer – heriblandt din evne til at tænke kritisk, videnskabeligt, mellemmenneskeligt samt at aflæse tabeller og grafer. Derudover skal du nogle år til en MMI-test (Multiple Mini Interviews), hvor du skal gennem en række “boder”, og løse etiske dilemmaer, samarbejdsopgaver, logiske udfordringer, interviews, mv. Hvis du har brug for hjælp til optagelsesprøven eller den faglige erfaring, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvad vi kan tilbyde.

 

Ved Aarhus Universitet bliver du ikke vurderet ud fra en adgangsprøve – men alene ud fra dit fagsnit fra gym-nasiet, og særligt relevante kvalifikationer.

 • Dit fagsnit udgøres af dit karaktergennemsnit fra de fag, der er særligt vigtige for psykologistudiet: Dansk A, Engelsk B, Matematik B, Fysik C eller Kemi C eller Biologi C eller Psykologi C eller Filosofi C, samt Historie B eller Idéhistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B.
 • Særligt relevante kvalifikationer, dækker over erhvervserfaring eller uddannelseserfaring, der har givet dig kvalifikationer og kompetencer indenfor psykologi. Det kan være svært at finde relevant erfaring, men heldigvis tilbyder StudieAkademiet en række uddannelsesforløb, der opkvalificerer dig til kvote 2. Du kan læse mere om vores psykologiforløb her.

Gennem forløbet bliver du undervist af dygtige psykologer og psykologistuderende, i en lang række af de fag, du også vil møde på universitetet. Det giver dig ikke blot et fagligt forspring på studiet, men også relevante kvalifikationer, der ser godt ud på dit CV og på en kvote 2-ansøgning.

 

Aalborg Universitet bruger ikke en optagelsesprøve, som Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Deres optagelsesproces minder mere om den ved Aarhus Universitet, da du først og fremmest bliver vurderet på dit karaktergennemsnit og relevante aktiviteter – såsom psykologiske uddannelsesforløb og kurser eller erfaring fra relevant psykologisk arbejde. Du kan læse mere om reglerne for kvote 2-optag for psykologistudiet, på Aalborg Universitets hjemmeside.

 

Hvordan kan StudieAkademiet hjælpe?

StudieAkademiet er sat i verden for at dygtiggøre dem, der kan og vil. Vi har skræddersyet en række ud-dannelsesforløb, hvor fagligheden er i højsædet og undervisningen varetages af fremragende undervisere.

På vores psykologiforløb, stifter du bekendtskab med 6 psykologifaglige grundfag:

 • Personlighedspsykologi
 • Klinisk psykologi
 • Kognitionspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Socialpsykologi
 • Arbejds- og organisationspsykologi

Gennem hver disciplin, får du et indblik i den anvendte terminologi og de centrale problemstillinger, der knytter sig til faget. Du får således et solidt fagligt forspring, der ikke alene ser godt ud på CV’et, men som forbereder dig til universitetet, så du får en fremragende start på din tilværelse som psykologistuderende.

Hvis du er interesseret i at høre mere, kan du læse om psykologiforløbet her, eller kontakte os for en ufor-pligtende samtale her.

 

Kom i gang her